Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Rada Regencyjna – namiastka władzy najwyższej w Królestwie Polskim utworzona 12 IX 1917 r. z inicjatywy okupacyjnych władz niemieckich i austriackich i całkowicie od nich uzależniona. W jej skład wchodzili: arcybiskup Aleksander Kakowski, ksiądz Zbigniew Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski. Rada Regencyjna 4 II 1918 r. powołała Radę Stanu Królestwa Polskiego. 7 X 1918 r. proklamowała niepodległość Polski. Następnie przejęła kontrolę nad Polską Siłą Zbrojną (12 X 1918 r.) i władzę wykonawczą na terenie Królestwa Polskiego (23 X 1918 r.). Wobec braku poparcia społecznego wynikającego z wcześniejszych związków z niemieckimi austriackimi władzami okupacyjnymi 11 XI 1918 r. przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem, a 14 XI 1918 r. również pełnię władzy cywilnej.