Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Rada Starszych –  izba wyższa francuskiego parlamentu w okresie dyrektoriatu (1795-1799); w jej skład wchodziło 250 osób, które zmieniały się o 1/3 co rok; bierne prawo wyborcze przysługiwało obywatelom francuskim po ukończeniu 40 lat; do kompetencji Rady Starszych należał wybór 5 dyrektorów z list sporządzonej przez Radę Pięciuset oraz przyjmowanie lub odrzucanie ustaw przygotowanych przez Radę Pięciuset bez możliwości zmieniania ich treści.