Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

rejestr kozacki - spis Kozaków, których Rzeczpospolita wzięła na żołd jako żołnierzy zaciężnych, wykorzystywanych do obrony południowo-wschodniego pogranicza przed najazdami Tatarów,  wprowadzony przez Zygmunta II Augusta po zawarciu lubelskiej w 1569 r.; Kozacy rejestrowi otrzymywali żołd ze skarbu państwa oraz mieli zagwarantowaną wolność osobistą.