Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim – rewolucja, która wybuchła w styczniu 1905 r. w Królestwie Polskim jako część rewolucji demokratycznej w Rosji; uczestnicy rewolucji łączyli żądania poprawy warunków pracy i płacy z żądaniami wolności obywatelskich i autonomii dla Królestwa Polskiego; dominującą formą walki były strajki, masowe wiece i demonstracje; rzadziej dochodziło do walk zbrojnych  rzadziej walka zbrojna (np. podczas powstania łódzkiego); Organizacja Bojowej PPS dokonywała również zamachów na przedstawicieli carskiej administracji i policji oraz napadów na transporty pieniędzy rządowych; rewolucji przewodziły: SDKPiL oraz PPS, która jednak uległa podziałowi na  prorewolucyjną PPS-Lewicę oraz narodowowyzwoleńczą PPS-Frakcję Rewolucyjną; w wyniku rewolucji  w Rosji utworzono Dumę Państwową z polskim przedstawicielstwem - Kołem Polskim, a ponadto  Polacy uzyskali znaczne złagodzenie polityki rusyfikacyjnej  oraz cenzury.