Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

rewolucja lutowa we Francji  – rewolucja, do której doszło we Francji w dniach 22-24 lutego 1848 r. i która doprowadziła do obalenia monarchii i ustanowienia republiki; do jej wybuchu doszło na skutek wydanych przez władze zarządzeń uniemożlwiających agitację na rzecz reformy parlamentarnej; pod wpływem walk ulicznych Ludwik Filip I abdykował, a władzę przejął Rząd Tymczasowy z udziałem republikanów i socjalistów utopijnych, który proklamował II Republikę; rewolucja lutowa zapoczątkowała Wiosnę Ludów w Europie.