Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

rewolucja październikowa – druga, bolszewicka faza rewolucji rosyjskiej w 1917 r., która rozpoczęła się z rozkazu Włodzimierza Lenina w nocy z 6/7 XI (24/25 X wg kalendarza juliańskiego, tzw. starego stylu) atakiem grupy bolszewików na Pałac Zimowy (siedzibę Rządu Tymczasowego i aresztowaniem członków rządu; w wyniku tych wydarzeń II Zjazd Rad wyłonił nowy rząd Radę Komisarzy Ludowych, na czele której stanął Lenin; zaprowadzony przez Czekę terror stłumił opozycję, ale mimo to w kraju wybucha wojna domowa, która trwała do 1922 r. – bolszewicy, po podpisaniu pokoju brzeskiego z państwami centralnymi, do walki z kontrrewolucją „białych” rzucili sformowaną przez Lwa Trockiego „Armię Czerwoną”; po pokonaniu obcej interwencji zapoczątkowana w październiku rewolucja zakończyła się pełnym zwycięstwem bolszewików.