Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

rokosz Lubomirskiego - zbrojne wystąpienie opozycji magnackiej przeciwko Janowi II Kazimierzowi w latach 1665-1666, spowodowane dążeniem króla do wzmocnienia władzy królewskiej, przeprowadzenia reform państwowych i przeprowadzenie elekcji na tron polski kandydata francuskiego jeszcze za jego życia - elekcja vivente rege; na czele rokoszu stanął Jerzy Sebastian Lubomirski, który wcześniej został skazany na banicję; rokoszanie w 1666 r. pokonali wojska królewskie w bitwie pod Mątwami; rokosz zakończył się ugodą, na mocy której Lubomirski ukorzył się przed królem, a Jan II Kazimierz zrezygnował z elekcji viventa rege.