Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

rozejm w Mitawie - rozejm zawarty podczas wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty w 1622 r. w Mitawie; na jego mocy przy Polsce pozostało lenno kurlandzkie oraz południowo-wschodnia część Inflant z Dyneburgiem, zwana Inflantami polskimi, natomiast pozostała część Inflant pozostała w rękach szwedzkich.