Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

rozejm w Sztumskiej Wsi - rozejm zawarty 1635 r. pomiędzy Polską a Szwecją na 28 lat, będący przedłużeniem rozejmu w Starym Targu; na jego mocy Szwedzi zobowiązali się wycofać z zajętych podczas wojny 1626-1629 obszarów w Prusach Królewskich i zwrócić zajętą flotę polską, ale zatrzymali zajęte wcześniej Inflanty; ponadto Władysław IV zobowiązywał się nie ubiegać w czasie trwania rozejmu o odzyskanie korony szwedzkiej.