Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

rozejm w Żurawnie - rozejm zawarty w 1676 r. w Żurawnie pomiędzy Polską a Turcją, na mocy którego Polska odzyskała część utraconych wcześniej na rzecz Turcji ziem Podola i Ukrainy (bez Kamieńca Podolskiego); ponadto Turcja zrezygnowała z pobierania corocznego haraczu w wysokości 22 tys. złotych; rozejm w Żurawnie był następstwem zwycięstwa Jana Sobieskiego pod Chocimiem i Żurawnem.