Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Ruś Kijowska - państwo wczesnofeudalne ze stolicą w Kijowie, utworzone w IX w., jednoczące plemiona wschodniosłowiańskie; władzę sprawowali książęta, którzy rządzili przy poparciu możnowładztwa i drużyny, a później również duchowieństwa; w 988/989 Włodzimierz Wielki przyjął chrzest w obrządku prawosławnym; Jarosław podzielił państwa między synów, zachowując jednak władzę zwierzchnią najstarszego - Izasława; jednak po śmierci Mścisława Ruś Kijowska uległa trwałemu podziałowi, z których największą rolę odgrywały Ruś Halicko-Włodzimierska na południu i Ruś Włodzimiersko-Suzdalska na północy; w 1240 r. księstwa ruskie zostały podbite przez Tatarów.