Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Rząd Tymczasowy w Rosji – rząd utworzony w Rosji na mocy dekretu Dumy Państwowej po rewolucji lutowej 15 III 1917 r., pierwszym premierem Rządu Tymczasowego został książę Gieorgij Lwow, którego 21 lipca zastąpił na tym stanowisku Aleksander Kiereński; skład rządu był zmienny – najpierw miał charakter centrowo-prawicowy, później centrowo-lewicowy; Rząd Tymczasowy zniósł cenzurę i karę śmierci oraz rozwiązał tajną policję carską, ale nie zdecydował się na wystąpienie z Entetny i wycofanie Rosji z I wojny światowej, jak również odwlekał przeprowadzenie reformy rolnej; 17 IX 1917 r. proklamował w Rosji republikę, ale miesiąc później został obalony w wyniku rewolucji październikowej.