Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Rzeczypospolita Krakowska/Wolne Miasto Kraków – twór państwowy, utworzony podczas kongresu wiedeńskiego w 1815 r., obejmujący swym zasięgiem Kraków i otaczające go tereny po lewej stronie Wisły; Rzeczpospolita Krakowska nie była państwem suwerennym i pozostawała pod kontrolą wszystkich trzech zaborców – Austrii, Prus i Rosji; na mocy konstytucji z 1818 r. najwyższym organem władzy Rzeczypospolitej Krakowskiej był Senat Rządzący, a władzą ustawodawczą – Zgromadzenie Ustawodawcze; po rewolucji krakowskiej w 1846 r. Wolne Miasto Kraków zostało wcielone do Austrii.