Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

sądy podkomorskie - jeden z trzech, obok sądu ziemskiego i sądu grodzkiego, sądów pierwszej instancji w systemie sądownictwa szlacheckiego w Polsce przedrozbiorowej; sądy podkomorskie wyodrębnił się w XIV w. i były sądami właściwym tylko dla szlachty osiadłej dla spraw o granice nieruchomości; działały pod przewodnictwem podkomorzego lub jego zastępcy i zbierały się w miejscu wytyczenia granicy.