Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

sakrament – widzialny znak działalności łaski Bożej ustanowiony przez Chrystusa; Katolicyzm i prawosławie wyróżniają siedem sakramentów: chrzest, Eucharystię, bierzmowanie, małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych i pokutę; sakramenty działają mocą samego sprawowania, nie zależą od predyspozycji moralnej tak sprawującego, jak i przyjmującego sakrament