Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

scjentyzm - pogląd filozoficzny głoszący, że prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarczają jedynie nauki przyrodnicze, za twórcę scjentyzmu uważa się Augusta Comte'a.