Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Sejm Czteroletni/Sejm Wielki – sejm zwyczajny obradujący w Warszawie od 1788 do 1792 r. (od 1790 r. w podwójnym składzie) pod laską marszałka Stanisława Małachowskiego;  obradując pod węzłem konfederacji uchwalił stworzenie 100-tysięcznej armii i przeprowadził ważne reformy ustrojowe: zlikwidował Radę Stanu i uchwalił prawo o miastach; najważniejszym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie 3 V 1791 r. Ustawy rządowej, zwanej od daty jej uchwalenia Konstytucją 3 maja; dzieło Sejmu Czteroletniego zostało obalone przez obaliła konfederację targowicką i rosyjską interwencję zbrojną.