Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

sejm konwokacyjny/konwokacja - sejm zwoływany przez prymasa jako interrexa, którego głównym zadaniem było zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w kraju oraz przygotowanie elekcji viritim - określał czas i miejsce elekcji oraz ustalał pacta conwenta; sejm konwokacyjny zawiązywany był w konfederację generalną, a dla egzekwowania prawa powoływano tzw. sądy kapturowe.