Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

sejm koronacyjny - sejm w Rzeczypospolitej Obojga Narodów poprzedzający koronację nowo obranego króla, na którym dopełniał on wszystkich formalności - m.in. zaprzysięgał artykuły henrykowskie i pacta conventa.