Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Sejm Krajowy – organ władzy ustawodawczej w Galicji, ustanowiony w 1861 r. w ramach autonomii galicyjskiej z siedzibą we Lwowie; do jego kompetencji należały sprawy samorządu, robót publicznych, kultury o oświaty; ustawy Sejmu Krajowego wymagały sankcji cesarskiej; wybory do Sejmu Krajowego odbywały się zgodnie z systemem kurialnym; galicyjski Sejm Krajowy był zdominowany przez sfery ziemiańsko-arystokratyczne.