Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

sejmik elekcyjny - sejmik ziemski, który zbierał się w celu dokonaniu wyboru po czterech kandydatów na wakujące urzędy ziemskie: podkomorzego, sędziego ziemskiego, podsędka i pisarza ziemskiego, a w Wielkim Księstwie Litewskim również na urząd stałego marszałka sejmikowego.