Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

sejmiki ziemskie - zjazdy szlachty danej ziemi lub województwa; w XV w. miały decydujący wpływ na rządy w kraju; od powstania sejmu walnego w końcu XV w. rola sejmików ziemskich ograniczała się do wybierania posłów na sejm walny, udzielania im instrukcji i przyjmowania sprawozdań oraz rozpatrywania spraw lokalnych; w okresie oligarchii magnackiej, gdy większość sejmów walnych nie dochodziła do skutku, rola sejmików ziemskich ponownie wzrosła; w zależności od celu, w jakim były zwoływane, przybierały różne nazwy: sejmiki przedsejmowe, sejmiki relacyjne, sejmiki deputackie, sejmiki elekcyjne, sejmiki kapturowe.