Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

senat rządzący - ustanowiony w 1711 r. w Rosji przez cara Piotra I organ władzy, zastępujący władcę podczas jego nieobecności, a w czasie jego obecności zajmujący się zarządzaniem finansami państwa, nadzorem nad administracją i sądownictwem, sprawowaniem władzy sądowniczej w najwyższej instancji, opracowywaniem projektów ustaw i kontrolowaniem ich wykonania.