Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Słowianie - wielka grupa ludów indoeuropejskich, posługujących się blisko spokrewnionymi językami słowiańskimi; Słowianie w III i II tysiącleciu napłynęli z Azji Środkowej do środkowej i wschodniej Europy; w I tysiącleciu n.e. ulegli podziałowi na Słowian zachodnich (Wenedów), łączonych z kulturą przeworską - byli to potomkowie Słowian połabskich, Polaków, Czechów i Słowaków, Słowian wschodnich (Antów), twórców kultury zarubinieckiej i czerniachowskiej - przodkowie Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, oraz Słowianie południowi (Sklawini) - przodkowie Słoweńców, Chorwatów i Serbów; we wczesnym średniowieczu stali się dominującą ludnością we wschodniej i południowo-wschodniej Europie, ale zostali wyparci z obecnych wschodnich terenów Niemiec.