Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Smoleńsk - jeden z najstarszych naddnieprzańskich grodów ruskich, od 1404 r. był w posiadaniu Litwy, a w 1514 r. został przyłączony do państwa moskiewskiego; na przełomie XVI i XVII w. został silnie ufortyfikowany - otrzymał silne mury obronne wzmocnione 38 basztami i 6 ufortyfikowanymi bramami; w latach w 1611 r. po blisko dwuletnim oblężeniu został zdobyty przez wojska polsko-litewskie i oficjalnie włączony do Rzeczypospolitej w 1619 r. na mocy rozejmu w Dywilinie; od X 1632 r. do II 1634 r. był bezskutecznie oblegany przez wojska carskie - został odblokowany przez odsiecz prowadzoną osobiście przez króla Władysława IV; został jednak zdobyty przez Rosjan w 1654 r. i ostatecznie przyznany Rosji w 1667 r. na mocy rozejmu andruszowskiego.