Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

sobór trydencki - sobór powszechny zwołany przez papieża Pawła III, obradujący od 1545 do 1563 w Trydencie we Włoszech; sobór trydencki odrzucił główne idee reformacji i przygotował program reform Kościoła rzymskokatolickiego - m.in. polecił przygotować nowy katechizm precyzujący najważniejsze prawdy wiary  oraz tzw. indeks ksiąg zakazanych; ponadto wdał szereg dekretów w sprawach wiary i moralności oraz podjął działania na rzecz wzmocnienia dyscypliny kościelnej i starannego wykształcenia duchownych - utrzymał celibat, nakazał tworzenie w każdej diecezji seminariów duchownych; sobór trydencki jest uważany za początek kontrreformacji.