Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

sobór ziemski - zgromadzenie stanowe zwoływane w państwie moskiewskim w XVI i XVII w., składające się z Dumy bojarskiej, najwyższego duchowieństwa oraz przedstawicieli szlachty i kupców; początkowo sobór ziemski miał doradczy, jednak w czasie osłabienia władzy carów jego znaczenie znacznie wzrosło - uchwalał podatki, zatwierdzał prawa, podejmował decyzje polityczne, a nawet decydował o wyborze cara; carowie, w miarę umacniania swojej władzy, dążyli do jego likwidacji - ostatni zwołano w 1683 w związku z polsko-rosyjskimi rokowaniami pokojowymi, zakończonymi zawarciem tzw. traktatu Grzymułtowskiego w 1686 r.