Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

społeczeństwo postindustrialne – społeczeństwo z dominującą sferą usług w gospodarce, w szczególności usług związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji, ukształtowane w erze postindustrialnej (po II wojnie światowej); obok dominacji zatrudnienia w usługach należy tu wymienić m.in. takie cechy społeczeństwa postindustrialnego jak: tworzenie korporacji ponadnarodowych, koncentracja ludności w aglomeracjach miejskich, czy rozwój kultury masowej; koncepcja narodziła się w 60. i 70. latach XX wieku, a jej twórcami byli socjolodzy: francuski – Alain Touraine i amerykański – Daniel Bell.