Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Stany Generalne - dawny parlament francuski, będący zgromadzeniem przedstawicieli trzech stanów: duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa (później tzw. stan trzeci); Stany Generalne zostały zwołane po raz pierwszy przez Filipa IV w 1302 r. w celu pozyskania poparcia w toczonym przez niego sporze z papieżem Bonifacym VIII; kompetencje Stanów Generalnych były niewielkie - w zasadzie był to organ doradczy, posiadający prawo ustanawiania podatków nadzwyczajnych; królowie Francji w okresie absolutyzmu zaniechali ich zwoływania - przerwa w ich działalności trwała od 1614 do 1789 r., kiedy to zostały zwołane przez Ludwika XVI, zmuszonego do tej decyzji katastrofalnym stanem finansów państwa.