Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Statuty Karnkowskiego - ogłoszone w 1570 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego statuty określające zasady polityki morskiej oraz podległości Gdańska Rzeczypospolitej; statuty Karnkowskiego potwierdzały prawo króla do budowy nowych portów i tworzenia floty wojennej oraz nakładania embarga na handel morski z dowolnym krajem; ponadto dokument ten poszerzał kompetencje sądownicze króla wobec Gdańska; statuty Karnkowskiego nie weszły w życie m.in. z powodu porzucenia polityki morskiej Zygmunta II Augusta przez Stefana Batorego.