Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Straż Praw – najwyższa władza wykonawcza utworzona na mocy Konstytucji 3 maja, w skład której wchodzili: król jako jej przewodniczący, prymas, 5 powołanych przez króla ministrów oraz następca tronu i marszałek sejmu (bez prawa głosu); Straży Praw podlegały cztery Komisje: Wojska, Skarbu, Edukacji Narodowej oraz Policji  – członków Komisji powoływał Sejm spoza członków Izby Poselskiej, a na ich czele stał minister, którym nie mógł być minister-członek Straży Praw; Straż Praw miała ustalać główne kierunki polityki państwa, natomiast Komisje miały zajmować się bieżącym administrowaniem.