Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

strefa Schengen – obszar państw europejskich, które podpisały Układ z Schengen (Luksemburg) z 1985 roku o braku kontroli na granicach wewnętrznych, co korzystnie wpłynęło na gospodarki krajów sygnatariuszy.