Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe/Stojałowszczycy – partia ludowa założona przez księdza Stanisława Sojałowskiego, działająca w latach 1896-1906 w Galicji, głosząca hasła swobód obywatelskich, bezpłatnej edukacji, nacjonalizacji zasobów naturalnych, zabezpieczeń społecznych oraz rozdziału kościoła od państwa i pełnej autonomii kościelnej; Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe w 1897 r. zdołało wprowadzić 6 posłów do austriackiej Rady Państwa; zbliżenie do kół konserwatywnych spowodowało utratę wpływów wśród chłopów; z czasem w programie partii coraz większą rolę odgrywał antysemityzm; organami prasowymi Stronnictwa były „Wieniec” i „Pszczółka”,

.