Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska partia polityczna, utworzona w1939 r.; od X 1939 SD działało w konspiracji  w ramach Polskiego Państwa Podziemnego; w lipcu 1943 z SD wystąpiła grupa zwolenników współpracy z Polską Partią Robotniczą i powołała Stronnictwo Polskiej Demokracji (SPD); działacze  SPD przystąpili do nowego Stronnictwa Demokratycznego, utworzonego w sierpniu 1944 r. przy współudziale PPR na terenach wyzwolonych przez Armię Czerwoną (przedwojenne SD zakończyło swoją działalność); nowoutworzone SD było partią satelicką PPR, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; jego przedstawiciele wchodzili w skład KRNPKWN, a następnie we władzach PRL;  SD uczestniczyło w negocjacjach Okrągłego Stołu w 1989 r., w  sierpniu 1989 odrzuciło podporządkowanie PZPR, zawarło porozumienie z Solidarnością i poparło powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.