Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Stronnictwo Ludowe (SL) koncesjonowane ugrupowanie polityczne, utworzone we wrześniu 1944 na Lubelszczyźnie przez prokomunistycznych działaczy ruchu ludowego, uznających KRN i PKWN i godzących się na dominującą rolę PPR oraz decydujący wpływ ZSRS na sytuację w Polsce; w 1946 r. Stronnictwo Ludowe weszło w skład zorganizowanego przez PPR Bloku Stronnictw Demokratycznych; w listopadzie 1949 r. pod naciskiem PZPR nastąpiło połączenie Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa LudowegoZjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL).