Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne/Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe/Narodowa Demokracja  – partia polityczna łącząca hasła nacjonalizmu i solidaryzmu narodowego z hasłami liberalno-demokratycznymi, działająca w środowisku burżuazji, średniego ziemiaństwa, inteligencji i drobnomieszczaństwa; partie narodowo-demokratyczne powstawały z inicjatywy Ligi Narodowej we wszystkich trzech zaborach i działały niezależnie od siebie – w 1897 r. powstało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne w Królestwie Polskim, w 1905 r. powstało Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w Galicji, w zaborze pruskim działało nielegalnie od 1904 r.; program z 1903 r. zakładał czasową rezygnację z dążeń niepodległościowych na rzecz walki o autonomię w ramach państwa rosyjskiego; podczas I wojny światowej SDN reprezentowało orientację prorosyjską i utworzyło Komitet Narodowy Polski;  w 1917 r. związało się z ententą i utworzyło Komitet Narodowy Polski  Paryżu; od października 1919 r. kontynuowało działalność jako Związek Ludowo-Narodowy; czołowymi działaczami byli: Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Marian Seyda i Wojciech Seyda.