Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Stronnictwo Polityki Realnej  – ugrupowanie polityczne reprezentujące interesy wielkiego kapitału i ziemiaństwa, głoszące konieczność rezygnacji z walki o niepodległość i zachowania ugodowej postawy wobec Rosji; w dziedzinie polityki społecznej głosiło konieczność poprawy bytu wszystkich klas i warstw społecznych oraz potrzebę ciągłego i ewolucyjnego postępu; po rewolucji 1905-07 nawiązało współpracę z Narodową Demokracją; podczas I wojny światowej weszło do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, a w Królestwie Polskim poparło Radę Regencyjną.