Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Święte Przymierze – sojusz zawarty podczas kongresu wiedeńskiego w 1815 r. przez cesarza Rosji Aleksandra I, cesarza Austrii Franciszka I i króla Prus Fryderyka Wilhelma III, do którego w następnych latach przystąpiła większość monarchów europejskich; deklarowanym celem Świętego Przymierza była promocja zasad chrześcijańskich w polityce zagranicznej i wewnętrznej państw, a faktycznym  obrona postanowień kongresu wiedeńskiego, utrzymanie monarchii absolutnych i możliwość ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw w celu tłumienia ruchów wolnościowych.