Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Szkoła Główna Warszawska  – uniwersytet otwarty w 1862 r. w Warszawie z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego; w jej ramach działały cztery wydziały: Lekarski, Fizyko-Matematyczny, Prawny oraz Filozoficzno-Historyczny; Szkoła Główna odegrała dużą rolę w wychowaniu awangardy pozytywizmu; w 1869 r. została przekształcona w uniwersytet rosyjski, a w 1915 została odnowiona jako uniwersytet polski.