Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

testament Bolesława Krzywoustego/statut Bolesława Krzywoustego - akt prawny z 1138 r., na mocy którego Bolesław Krzywousty dokonał podziału państwa między synów oraz ustanowił zasadę pryncypatu i zasadę senioratu; wprowadzenie w życie statutu Bolesława Krzywoustego zapoczątkowało okres rozbicia dzielnicowego w Polsce; oryginał dokumentu nie zachował się, a jego treść jest znana z przekazu Wincentego Kadłubka.