Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

tezy kwietniowe – referat wygłoszony przez Włodzimierza Lenina na zebraniu bolszewików w Pałacu Taurydzkim w Piotrogorodzie  17 kwietnia, zawierający plan działania bolszewików i opublikowany w „Prawdzie” 20 (7) IV 1917 r., w który odrzucał stworzony przez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej i domagał się przejęcia władzy w Rosji przez rady delegatów robotniczych i żołnierskich oraz deklarował pokój, kontrolę robotników nad fabrykami i nacjonalizację ziemi.