Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP) – największa organizacja emigracji po powstaniu listopadowym, utworzona w 1832 r. w Paryżu; aktem założycielskim TDP był tzw. Mały manifest głoszący potrzebę połączenia walki o niepodległość z głębokimi reformami społecznymi; organizacją kierowała Centralizacja; w 1836 r. TDP ogłosiło tzw. Wielki manifest, w którym zasygnalizowało potrzebę uwłaszczenia chłopów; w 1835 r. z TDP wystąpili działacze o najbardziej lewicowych poglądach, którzy następnie założyli Gromady Ludu Polskiego; TDP zakończyło swoją działalność w 1862 r.