Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Towarzystwo Kursów Naukowych/TKN – instytucja naukowa mająca charakter szkoły wyższej, działająca w Królestwie Polskim w latach 1905/06-1918, kontynuująca tradycje Uniwersytetu Latającego; TKN początkowo posiadało cztery wydziały: Matematyczno-Przyrodniczy, Humanistyczny, Pedagogiczny oraz Techniczny i Rolniczy, a po odłączeniu Rolniczego – Ogrodniczy oraz Leśny; w 1911 r. Wydział Rolniczy przekształcono w Kursy Przemysłowo-Rolnicze przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, z których w 1918 r. powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; TKN prowadziło wiele kursów na poziomie średnim i wyższym .– w latach 1905-1918 liczyło ok. 25 tys. słuchaczy.