Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Towarzystwo Patriotyczne/Klub Patriotyczny – szlachecko-rewolucyjna organizacja utworzona podczas powstania listopadowego w Warszawie; pod przewodnictwem Joachima Lelewela dążyło do reform społecznych, poszerzenia swobód obywatelskich, zintensyfikowania zbrojnej walki o niepodległość; Towarzystwo Patriotyczne stanowiło najbardziej aktywny odłam obozu powstańczego; zostało rozwiązane 18 VIII 1831 r.