Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Towarzystwo Patriotyczne/Narodowe Towarzystwo Patriotyczne  tajna organizacja niepodległościowa, założona w 1821 r. w Królestwie Polskim przez Waleriana Łukasińskiego jako kontynuacja Wolnomularstwa Narodowego; głosiło hasła zjednoczenia wszystkich ziem byłej Rzeczypospolitej, utrzymywało kontakty z rosyjskimi dekabrystami; zostało rozbite przez policję, a jego przywódcy zostali postawieni w 1836 r. przed Sądem Sejmowym.