Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Towarzystwo Rolnicze – organizacja skupiająca ziemian Królestwa Polskiego utworzona w Warszawie 24 XI 1857 r. z inicjatywy Andrzeja Zamoyskiego, którego głównym celem było podniesienie poziomu rolnictwa, hodowli i leśnictwa w Królestwie Polskim; Towarzystwo Rolnicze prowadziło zakrojoną na dużą skalę działalność naukową, prowadziło wzorcowe i doświadczalne gospodarstwa rolne, kształciło za granicą specjalistów z różnych dziedzin gospodarki rolnej, organizowało konkursy dla producentów rolnych; w związku z wydaniem w marcu 1861 r. odezw o charakterze patriotycznym, zostało rozwiązane w kwietniu tego roku przez Aleksandra Wielopolskiego