Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

traktat brzeski z Rosją – traktat zawarty w Brześciu Litewskim 3 III 1918 r. między Rosją Sowiecką a Niemcami, Austro-Węgrami i ich sojusznikami, w którym Rosja uznała niepodległość krajów bałtyckich, Białorusi, części Zakaukazia, Ukrainy, Finlandii oraz Wysp Alandzkich; po klęsce państw centralnych 13 XI 1918 r. Rosja Sowiecka anulowała go jako narzucony siłą.