Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

traktat krakowski - traktat zawarty 8 kwietnia 1525 r. między Koroną Królestwa Polskiego i zakonem krzyżackim, kończący ostatnią wojnę polsko-krzyżacką (1519-1521); na mocy traktatu krakowskiego ostatni mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern ustanowił sekularyzację pruskiej gałęzi zakonu i utworzył lenne księstwo pruskie, które stało się jego dziedzicznym władcą; 10 IV 1525 r. Albrecht Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi I Staremu już jako świecki książę Księstwa Pruskiego.