Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Trybunał Koronny - najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej dla spraw prawa ziemskiego regulującego stosunki między szlachtą, utworzony w 1578 r. przez Stefana Batorego; Trybunał Koronny rozpatrywał apelacje od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych i karnych; dla Małopolski zbierał się na wiosnę i latem w Lublinie, a dla Wielkopolski jesienią i zimą w Piotrkowie; w Trybunale Koronnym orzekało 27 deputatów szlacheckich, wybieranych na rok na sejmikach deputackich, oraz 6 deputatów duchownych, wyznaczanych przez kapituły.