Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Tymczasowa Rada Stanu/TRS – przedstawicielstwo polskie utworzone w Warszawie 6 XII 1916 r. w Warszawie przez generałów-gubernatorów niemieckiego i austriackiego reprezentujących władze okupacyjne Królestwa Polskiego, która miała działać do powołania Rady Stanu Królestwa Polskiego; składała się z 25 członków – 15 mianowanych z terenu okupacji niemieckiej i 10 z terenu okupacji austriackiej; posiadała kompetencje opiniodawcze, a do jej zadań należało przygotowanie projektów ustaw – m.in. konstytucji i ordynacji wyborczej; działała do 26 VIII 1917 r.